Jaunas ražošanas iespējas Jums

Esam paplašinājuši savas ražošanas iespējas un pateicamies ERAF fondam un LIAA par atbalstu!